Evropa

Litva

Litva má dlouhou a bohatou historii. Jantar se odtud vyvážel do Římské říše už před naším letopočtem. Jako samostatný státní útvar fungovalo Velkoknížectví litevské od 10. století, křesťanství přijalo až ke konci 14. století, jako poslední země v Evropě. O sto let později vytvořila Litva unii s Polskem, ale pak už byla jen předmětem zájmu různých okupantů: Švédska, Ruska, Pruska, Francie a Německa. Závěrečné přičlenění k SSSR bylo fatální, tisíce Litevců byly zatčeny, vysídleny a popraveny. Litva však byla první zemí, která vyhlásila nezávislost na Sovětském svazu, už rok před jeho rozpadem. Nebylo to snadné a neobešlo se to bez ztrát na životech, ale první vlaštovka byla na světě.


Další navštívená místa v Evropě: