Asie

Afghánistán

Afghánistán v překladu znamená země Afghánců, a to platí beze zbytku, ať si různé mocnosti a sousední země myslí, co chtějí. Od starověku jich tam vstoupilo dost – Alexandr Veliký, Mongolové, Britové, SSSR i USA, všichni ale narazili na urputný odpor. Problém ovšem je, že ani místní kmeny nemají tak úplně jasno v tom, kteří z nich jsou ti praví Afghánci, a tak si to dost energicky vyjasňují i sami mezi sebou. Země je proto už celá staletí v permanentní válce a cestuje se tudy dost složitě.


Další navštívená místa v Asii: