Evropa | Itálie

Urbino

Červen, 2023

Celkem 9 fotografií

Urbino jsme měli v plánu jako zastávku na přespání a vyklubalo se z něj jedno z nejhezčích měst, ve kterých jsme v itálii kdy byli.

Římské město Urbinum Mataurense nabylo velký význam za válek 6. století, roku 538 je dobyl byzantský generál Belisarius a roku 755 je franský král Pipin Krátký věnoval papeži. Kolem roku 1200 přišlo do majetku rodu Montefeltre, ale už roku 1213 se občané vzbouřili a 1234 si přechodně vydobyli samostatnost. V 15. století dosáhlo vrcholu své slávy za vlády vévody Federica, který nechal přestavět palác v luxusní renesanční sídlo, obdivované po celé Itálii. Na svém dvoře vévoda podporoval významné umělce a vybudoval rozsáhlou knihovnu. Po smrti posledního člena rodu roku 1508 přešlo panství na rod della Rovere, který sice podporoval výrobu majoliky, své sídlo ale přenesl do blízkého Pesara, takže Urbino začalo pomalu upadat, až 1626 je della Rovere odkázali Papežskému státu. Počátkem 18. století, když se urbinský kardinál Albani stal papežem jako Klement XI., město krátce rozkvetlo, v 19. století se urbanisticky modernizovalo a v roce 1860 se stalo částí Itálie. Více zde.

Pohled na město z pevnostiPŘIBLÍŽIT
Úzké uličky UrbinaPŘIBLÍŽIT
Úzké uličky Urbina IIPŘIBLÍŽIT
Úzké uličky Urbina IIIPŘIBLÍŽIT
Schodiště ve Vévodském paláciPŘIBLÍŽIT
Hlavní náměstíPŘIBLÍŽIT
Pohled z pevnosti na městoPŘIBLÍŽIT
Nádvoří Vévodského palácePŘIBLÍŽIT
DómPŘIBLÍŽIT

Další navštívená místa v Itálii