Evropa | Francie

Citadela v Besançonu

Září, 2022

Celkem 6 fotografií

Citadela v Besançonu (francouzsky Citadelle de Besançon) je pevnost ze 17. století ve Franche-Comté ve Francii. Jedná se o jedno z nejlepších děl vojenské architektury, které navrhl Sébastien Le Prestre de Vauban. Citadela zabírá 11 hektarů (27 akrů) na hoře Saint-Etienne, jednom ze sedmi kopců, které chrání Besançon, hlavní město Franche-Comté. Citadela je spolu s nedalekou pevností Fort Griffon od roku 2008 zapsána na seznamu světového dědictví Unesco.

Uvnitř citadely je několik muzeí, ale zejména tu najdete regulérní ZOO. V pevnostních příkopech se prohánějí tygři a paviáni (oddděleně), najdete tu klokany, další opice, sladkovodní akvária, voliéry s ptáky a další faunu.

Vstup do opevněníPŘIBLÍŽIT
Vstup do hlavní části pevnosti VaubanPŘIBLÍŽIT
Pohled na východ k pevnosti Fort of BregillePŘIBLÍŽIT
Vnitřek pevnosti s akváriiPŘIBLÍŽIT
Pohled na západ k Fort de ChaudannePŘIBLÍŽIT
Výhled z pevnostních hradebPŘIBLÍŽIT

Další navštívená místa ve Francii